Control FControl FControl F

Blog Standard

  • Úvod
  • Blog Standard Left Sidebar

Plovdiv ITF 2022

Cieľom účasti spoločnosti Control F v spoločnej medzinárodnej expozícii bola možnosť prezentovať svoju podnikateľskú činnosť a predstaviť zahraničným partnerom sortiment svojich výrobkov a služieb, ako aj nadviazať obchodné kontakty s cieľom uzatvorenia obchodných kontraktov a exportu do zahraničia.
Read More