Controlf

Informačné a komunikačné technológie

Spoločnosť Control F s.r.o.  poskytuje služby v oblasti Informačných a komunikačných technológií.

 • Poradenstvo v oblasti IT infraštruktúry
 • Dodávka výpočtovej techniky a software
 • Servis informačno – kancelárskej techniky
 • Komplexná dodávka a kompletný servis výpočtovej techniky.
 • Projektovanie, dodávka, montáž a servis:
  • Počítačových sietí LAN, WiFi, vrátane aktívnych prvkov Telekomunikačných systémov
  • Pobočkové ústredne Elektronických zabezpečovacích systémov
  • EZS Elektronických požiarnych systémov
  • EPS Prístupových dochádzkových systémov
  • Kamerových systémov – CCTV