Control FControl FControl F

Plovdiv ITF 2022

Cieľom účasti spoločnosťi Control F v spoločnej medzinárodnej expozícii bola možnosť prezentovať svoju podnikateľskú činnosť a predstaviť zahraničným partnerom sortiment svojich výrobkov a služieb, ako aj nadviazať obchodné kontakty s cieľom uzatvorenia obchodných kontraktov a exportu do zahraničia.
 
Medzinárodný technický veľtrh Plovdiv je najvýznamnejší veľtrh svojho druhu na Balkáne, pokrývajúci celý rad technológií a zariadení pre odvetvia energetiky, strojárstva, informačných technológií, stavebníctva, robotiky a automatizácie, ako aj automobilového priemyslu. V spolupráci zo SARIO, sme dosiahli ďalší doležitý míľnik…