Control FControl FControl F

About us

  • Úvod
  • Referencie a certifikáty

Referencie

Predprodukčný kontroling mechanických súčiastok, testovanie a kompletizácia káblových zväzkov, spájkovanie.

Kontroling a opravy mechanických hliníkových súčiastok


Predprodukčná kontrola kvality hliníkového komponentu.


Kontrola a vytriedenie integrovaných čipov CHIP ONE


Certifikáty

Naša spoločnosť je držiteľom certifikátu kvality ISO 9001