Control FControl FControl F

Informačné a komunikačné technológie

INFORMAČNÉ A KOMUNIKAČNÉ TECHNOLÓGIE

Control F s.r.o. – Spoľahlivý partner pre vašu IT infraštruktúru

Spoločnosť Control F s.r.o. poskytuje služby v oblasti Informačných a komunikačných technológií.

Poradenstvo v oblasti IT infraštruktúry
Dodávka výpočtovej techniky a software
Servis informačno – kancelárskej techniky
Komplexná dodávka a kompletný servis výpočtovej techniky.
Projektovanie, dodávka, montáž a servis:
– Počítačových sietí LAN, WiFi, vrátane aktívnych prvkov Telekomunikačných systémov
– Pobočkové ústredne Elektronických zabezpečovacích systémov
– EZS Elektronických požiarnych systémov
– EPS Prístupových dochádzkových systémov
– Kamerových systémov – CCTV

Pre viac detailov nás neváhajte kontaktovať