Control FControl FControl F

Outsourcing výrobných procesov

OUTSOURCING VÝROBNÝCH PROCESOV

Dostupné a efektívne riešenie outsourcingu

Výroba produktov vo výrobnej spoločnosti je viacstupňový proces. Mnoho výrobných spoločnosti sa s určitou pravidelnosťou stretáva s opakujúcimi sa problémami, a to:

 • nedostatok pracovných kapacít pri veľkom množstve objednávok
 • nadbytok pracovnej sily pri poklese objednávok
 • nepravidelne sa vyskytujúce chyby a stále v inom rozsahu na vyrábaných výrobkoch a ich následná oprava – rework
 • v súčasnosti sa najväčším rizikovým faktorom stávajú nútené odstávky výroby v dôsledku chýbajúcich komponentov a materiálov, ktoré vstupujú do výrobného procesu

Spoločnosť Control F s.r.o., vám ponúka najdostupnejšie a najefektívnejšie riešenie, a tým je Outsourcing výrobných procesov.

Delegovanie určitých stupňov výrobného procesu či už vedľajších, pomocných a alebo základných na zamestnancov dodávateľa je efektívnym východiskom z „ťažkej“ situácie. Využitím služieb spoľahlivého outsourcingového partnera dokážete zabezpečiť pre svoju spoločnosť:

 • zvýšenie produktivity práce
 • zdokonalenie rozvoja a zlepšenie operatívnej výkonnosti v oblasti hlavnej činnosti
 • zrýchlenie termínov na vykonanie práce
 • zníženie požiadaviek na vlastné skladové kapacity
 • redukcia investícií do aktív a uvoľnenie týchto zdrojov na iné účely.
 • redukcia nákladov prostredníctvom výkonu poskytovateľa a jeho nižšej nákladovej štruktúry
 • sprehľadnenie nákladov.
 • uvoľnenie investičných zdrojov vďaka rozloženiu počiatočnej investície v podstate do mesačných platieb poskytovateľovi (zmena fixných nákladov na variabilné).
Pre viac detailov nás neváhajte kontaktovať